Personopplysningspolicy

Sist oppdatert: 25/5 2018

1. Vi er opptatt av din personlige integritet

Vindusbevaring er ansvarlig for all personlig informasjon du gir oss. For Vindusbevaring er det viktig at du som kunde skal føle deg trygg når du besøker nettsiden vår, og vi tar spesielt hensyn til din personlige integritet i alle våre forretningsprosesser.

For at du skal kunne benytte deg av tjenestene våre, må vi samle inn og behandle personopplysningene dine. I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan vi behandler, oppbevarer og håndterer personopplysningene dine.

2. Vindusbevaring er ansvarlig for dine personopplysninger

Vindusbevaring er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som gis på vår nettside, og behandler personopplysningene dine i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Som behandlingsansvarlig tar Vindusbevaring ansvar for alle personopplysninger du gir oss, eller som vi samler inn eller får ved kjøp, når du abonnerer på vårt nyhetsbrev.

Vindusbevaring' s kontaktopplysninger er som følger:

Vindusbevaring

Engasveien 104

7900 Rørvik

post@vindusbevaring.no

org: 993 310 034

mob 907 96 392

3. Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?

Opplysninger vi kan samle inn direkte fra deg, er blant annet navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsinformasjon, kommentarer ved bestillinger etc.

4. Til hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?Privatpersoner

Behandling med ditt samtykke

Ved å oppgi personopplysninger for å motta informasjon fra oss eller ved forespørsler om produkter eller tjenester godtar du og samtykker i at Vindusbevaring kan behandle personopplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte Vindusbevaring. I slike tilfeller vil ikke Vindusbevaring lenger beholde personopplysningene dine til de særskilte formålene du har gitt samtykke til. Se mer i punkt 8 under.

Behandling for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg

Personopplysningene dine brukes av Vindusbevaring for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og kunne gi deg god service. Det kan dreie seg om å levere varer du har bestilt, varsle deg om pakkelevering via SMS og foreta kredittsjekk (til dette formålet kan vi også lagre opplysninger om forsinket betaling). Skulle det oppstå problemer når vi skal levere varer til deg, vil vi bruke opplysningene til å komme i kontakt med deg.

Behandling som er nødvendig for formål knyttet til våre legitime interesser.

Opplysningene dine lagres og brukes også i informasjons- og markedsføringsøyemed. Det betyr at vi, av hensyn til våre kommersielle interesser, kan bruke personopplysningene dine til å kontakte deg via ulike typer informasjons- og markedsføringskanaler. Du kan selvsagt når som helst informere oss om at du motsetter deg behandling av personopplysningene dine til markedsføringsformål. Se mer i punkt 8 under.

Firma

Ettersom du er representant for en bedrift som i sin tur er kunde hos Vindusbevaring, behandler Vindusbevaring personopplysningene dine for å oppfylle våre forpliktelser overfor kunden og yte god service. Det kan f.eks. dreie seg om å levere varer til kunden eller varsle om pakkelevering via SMS. Skulle det oppstå problemer når vi skal levere varer til kunden, vil vi bruke opplysningene til å komme i kontakt med kunden.

5. Hvordan bruker vi opplysningene dine?

For å oppfylle de formålene som opplysningene ble innsamlet for kan personopplysningene dine registreres, oppbevares (lagres), brukes og overføres til våre tilknyttede selskaper eller underleverandører som angitt under.

Vi benytter epostmarkedsføringsprogrammet Mailmojo for utsending av tilbud.
Personopplysningene dine lagres lokalt i Norge. Opplysningene dine lagres kun så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene våre (f.eks. oppfylle en avtale med deg eller sende nyhetsbrev), eller så lenge gjeldende lovgivning krever det.

 

6. Hvem overfører vi opplysningene dine til?

Vi kan overføre personopplysningene dine til våre forretningspartnere som behandler personopplysninger på vegne av Vindusbevaring til de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen ( epostutsending med Mailmojo ),

og som dermed kan få midlertidig tilgang til personopplysninger. Dette skjer alltid i henhold til en skriftlig databehandleravtale som sikrer at behandlingen utføres i samsvar med Vindusbevaring' s instruksjoner. Vi krever i tillegg at våre forretningspartnere iverksetter relevante sikkerhetstiltak for å beskytte og slette personopplysningene dine innen rimelig tid etter at de har fullført oppdraget.

For å kunne opprettholde et høyt servicenivå vil opplysningene bli utlevert til underleverandører som vi benytter. Det betyr blant annet

  • at opplysningene dine lagres hos våre leverandører av IT-tjenester;

  • at vi utleverer personopplysninger til leverandører og speditører i forbindelse med levering;

  • at vi kan dele personopplysningene dine med organisasjoner som kredittopplysningsforetak for kredittsjekk, identitetskontroll, overvåking av kredittverdighet og overtakelse av fordring;

  • at personopplysninger kan bli utlevert dersom det er nødvendig for å følge gjeldende lovgivning eller krav fra myndigheter for å ivareta Vindusbevaring's rettslige interesser eller for å avdekke eller forebygge svindel og andre sikkerhetsmessige eller tekniske problemer;

  • at vi kan dele opplysningene dine med en potensiell kjøper eller selger dersom vi kjøper eller selger virksomhet eller eiendeler. Ved oppkjøp av Vindusbevaring eller Vindusbevaring's eiendeler kan personopplysningene dine bli overført til tredjepart.

Med unntak av det som er angitt over, formidler/selger/utveksler vi aldri opplysningene dine til tredjepart for markedsføringsformål utenfor Mailmojo.

7. Sikkerhet

Vi har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine mot blant annet tap og ulovlig endring, spredning eller tilgang. I Vindusbevaring beskytter vi opplysningene dine ved hjelp av ANTIVIRUSPROGRAM. Vi har også rutiner for håndtering og rapportering av eventuelle hendelser som kan påvirke sikkerheten knyttet til personopplysningene dine.

8. Rettigheter til personopplysningene dine

  • Rettelse, tilføyelse eller sletting – Du har alltid rett til å få tilgang til personopplysningene dine og kreve at vi retter eller oppdaterer personopplysningene dine eller sletter deler av dem. Sletting skjer under forutsetning av at det ikke er noe økonomisk eller juridisk mellomværende mellom deg som kunde og Vindusbevaring (f.eks. ubetalte fakturaer), at det ikke foreligger noen rettslig forpliktelse for Vindusbevaring til å behandle opplysningene eller noen annen lovpålagt grunn til behandlingen.

  • Begrensning av behandling og dataportabilitet – Under visse omstendigheter kan du kreve at vi begrenser bruken av personopplysningene dine. Du har også rett til å få tilgang til personopplysningene dine, i et strukturert, allment benyttet og maskinlesbart format, for overføring til en annen behandlingsansvarlig.

  • Forespørsel og klager – Dersom du ønsker å benytte deg av noen av rettighetene over eller har spørsmål om personopplysninger vi innehar, eller denne personvernerklæringen, er du velkommen til å kontakte oss (se punkt 2 over for kontaktopplysninger).

Skulle du være misfornøyd med vår behandling av personopplysningene dine, kan du kontakte oss, så skal vi gjøre vårt beste for å behandle klagen. Din integritet er svært viktig for oss, og vi gjør alltid vårt ytterste for å beskytte personopplysningene dine på best mulig måte. Dersom vi likevel etter din mening ikke klarer å oppfylle denne ambisjonen, har du også rett til å klage til det Norske Datatilsynet eller annen myndighet som kan bli fastsatt på et senere tidspunkt.