Selve restaureringsprosessen.

Er det råte blir det skiftet nye deler i malmfuru.

Full restaurering.

I den restaureringsprosessen jeg bruker ( forøvrig lært  hos Riksantikvaren og Museet Midt i Nord Trøndelag ) blir gammel maling fjernet, jeg skifter ut det råtne treverket og erstatter det med  tettvokst 100% kjerneved fra furu.

Deretter legges vinduet i et bad med rå linolje, noe som trekker veldig godt inn og bidrar til lang holdbarhet. Evt ødelagt glass blir erstattet med gammelt glass fra samme tidsepoke, så sant det lar seg skaffe og satt inn med nytt kitt. Gamle beslag pusses og rustbeskyttes, er det ødelagte beslag så skiftes de. Et restaurert vindu, eller en dør kan vare opptil 100 år.  

Er det ønskelig med varevinduer kan det lages. Vinduet kan også males med linoljemaling etter kundens ønske.

 

Oppgradering. 

Her trenger det ikke være annet å gjøre enn å skrape maling, legge inn nytt linoljekitt, og evt stramme hengsler. Kan også frese fals for tetningslist. En billigere metode.